ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

page

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. พร้อมกันกับกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้านครปฐม ทุกสาขา ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” พร้อมกับ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และ จะน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์มาปฎิบัติในการทำงาน และ การดำเนินชีวิต สืบไป