Sale Excellent Contest 2016

page1

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท ฯ ได้จัดการแข่งขัน Toyota Excellent Contest 2016 ระดับผู้แทนจำหน่าย ณ โชว์รูมโตโยต้านครปฐม (สำนักงานใหญ่)โดย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนผ่านการสอบทฤษฎีเสร็จ จนมาถึงขึ้นตอนปฎิบัติ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ ดูแลลูกค้า ต่อหน้าคณะกรรมการ ตัวแทนจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการสาขา ซึ่งผู้คว้ารางวัล และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป ได้แก่

นายพงศกร รุ่งเรือง รางวัลชนะเลิศ
นายอัครวุฒิ ห้วยหงษ์ทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสิริศักดิ์ ธรรมศาลศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ท่าน และ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พลาดรางวัล พัฒนาฝีมือ และ คุณภาพงานบริการ แล้วกลับมาแข่งขันกันใหม่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา โตโยต้านครปฐมคือหนึ่งเดียวนะคับ