Toyota Express Maintenance

เพียงโทรนัดหมายเพื่อเช็คระยะทุก ๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน สามารถรอรับรถได้ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

คุณภาพคู่ความเร็ว

เพราะพัฒนาจากระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota Production System) ซึ่งเป็นการดูแลสายการผลิตให้มีการทำงานที่ไหลไปได้อย่างต่อเนื่องและมี คุณภาพทั่วทั้งระบบ ช่วยให้บริการเช็คระยะสามารถลดเวลาในทุกขั้นตอน เครื่องมือและอุปกรณ์อเนกประสงค์System Trolley ลิขสิทธิ์เฉพาะโตโยต้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองกำลังของช่าง ให้ช่างทำงานได้อย่างคล่องตัว ทีมช่าง 3 คน แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นสัดส่วน เพื่อความรวดเร็ว อะไหล่ ที่สำรองไว้ล่วงหน้าอย่างพร้อมสรรพ ช่วยลดเวลารอคอย เพื่อให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัด สะดวก สบายรอรับได้ในห้องรับรองลูกค้าพิเศษ ชมภาพยนต์ในห้องมินิเธียร์เตอร์ เหมือนชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์จริง เก้าอี้นั่งสามารถปรับนอนชมภาพยนต์ได้และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้วย Business Corner มุมพิเศษสำหรับนักธุรกิจที่ให้บริการทั้งคอมพิวเตอร์ อีเมล์ อินเตอร์เน็ต และครบครันด้วยเครื่องดื่ม เกมส์ นิตยสาร และอื่น ๆ อีกมาก เป็นการบริการฟรีให้กับลูกค้าโตโยต้านครปฐมที่นำรถเข้ามารับบริการเท่านั้น

สิทธิพิเศษสุดเพียงโทรนัดล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ” Express Maintenance บริการเช็คระยะฉับไว ได้คุณภาพ” ศูนย์บริการจะวางแผนการตรวจเช็ครถของคุณล่วงหน้าและ สำรองอะไหล่ที่จำเป็นเมื่อคุณใช้บริการโทรนัดหมาย สะดวกสบายกับช่องรับรถที่สำรองไว้ เมื่อนำรถเข้าศูนย์ฯ ตามเวลานัด เคาน์เตอร์รับรถพิเศษ แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ อุปกรณ์การซ่อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดด้วยตู้ซ่อม EM Vertion 3 พร้อมเครื่องวิเคราะห์ปัญหา IT2 ทุกสาขา มีระบบการควบคุมการซ่อมด้วย เจ้าหน้าที่คอลโทรลบอร์ด 2 ท่าน ช่องซ่อมโดยเฉพาะ 4ช่องซ่อม รับรถได้มากกว่า 35 คันต่อวัน(เฉพาะช่องExpress Maintenance) รอรับได้ พร้อมรับรถที่เสร็จภายใน 1 ชม. * ตรงตามเวลานัด