Toyota Dream Car Art Contest 2018

ToyotaDreamCar_๑๘๐๒๐๕_0139

เก็บตกภาพบรรยากาศความสนุกสนานของน้องๆ ในกิจกรรม Workshop การวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” เพื่อให้น้องๆ นำผลงานส่งเข้าประกวดในการประกวด Toyota Dream Car Art Contest 2018 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ และบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น